Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Zpřístupnění informace poskytnuté v v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zpřístupnění informace poskytnuté v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., rok 2023

Zveřejnění informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpřístupnění informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění informace poskytnuté pod zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zpřístupnění informace, která byla poskytnuta podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zpřístupnění informace poskytnuté v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpřístupnění informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejnění informace, která byla poskytnuta postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Provozní doba pokladny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu

Oznámení o uložení písemnosti č.j. 328911/23/2000-00022-109837 Josef Šrotýř, nar. 1957

Zveřejnění informace, která byla poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace pod zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace pod zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů