Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro ÚzP v Aši - zrušen k 1.7.2023

Název

Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Aši

Pracoviště zrušeno k 1. 7. 2023

Činnosti pracoviště přebírá

Územní pracoviště v Chebu

sídlící na adrese Hálkova 32, 350 02 Cheb

tel.: 354 411 111

Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Datová schránka: b3zn57h
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Chebu
Hálkova 32
350 02  Cheb
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Územní pracoviště v Aši - zrušeno k 1. 7. 2023

Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Chebu
Hálkova 32
350 02 Cheb

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy

Územní pracoviště v Chebu
Hálkova 32, 350 02 Cheb
tel.: 354 411 111

Úřední hodiny:
Po 8:00 - 17:00 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.

Podatelna:
Po 8:00 - 17:00 hod.
Út  8:00 - 15:30 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.
Čt  8:00 - 15:30 hod.
Pá  8:00 - 14:00 hod.

Telefonní čísla 354 411 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy podatelna2403@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb.
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Rozpočet

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled

Žádosti o informace www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Podatelna Územního pracoviště v Chebu.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Postupy pro řešení životních situací z oblasti daní a výkonu daňové správy www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p. p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2023.

1. Počet podaných žádostí o informaci: 10
    Počet odložených žádostí o informaci: 1
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 (odmítnutí celé žádosti)
    Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1

2. Počet zpětvzetí žádostí: 1 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

4. Počet stížností: 1

5. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
    o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

    Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními
    ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

7. Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
       - webová stránka povinného subjektu: www.financnisprava.cz
       - datová schránka: q9in2ev
       - úřední hodiny:
                           pondělí a středa  08:00 – 17:00 hod.
       - podatelna:
                            pondělí  08:00 – 17:00 hod.
                            úterý     08:00 – 15:30 hod.
                            středa   08:00 – 17:00 hod.
                            čtvrtek  08:00 – 15:30 hod.
                            pátek    08:00 – 14:00 hod.

 
Zpracoval: Mgr. Veronika Kopřivová
V Karlových Varech dne 14. 2. 2024
 

Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů