Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace o projektu

18. 2. 2014

Název projektu: Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00014
Příjemce podpory: Generální finanční ředitelství
Nositel/realizátor projektu: Specializovaný finanční úřad
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Celkové náklady projektu: 14.332.257 Kč

Generální finanční ředitelství (GFŘ) je v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci individuálního projektu Systém efektivní finanční správy velkých daňových subjektů a implementace inovativních postupů do správy daní reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00014. Nositelem projektu v rámci GFŘ je Specializovaný finanční úřad (SFÚ). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je efektivní správa daní a zabezpečení primárního cíle Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) - zajištění příjmů státního rozpočtu s ohledem na dodržení principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti prováděných činností.

Projektové aktivity jsou především orientovány na:

  1. zvýšení efektivnosti a výtěžnosti správy daní, včetně snížení časových nároků na její provádění,
  2. racionalizaci dosavadních procesů a standardizaci pracovních úkonů,
  3. posílení pozice instituce veřejné správy ve vztahu k zástupcům soukromého sektoru.

Požadovaným výstupem projektu SFÚ je moderní systém využívající inovativní nástroje k efektivnímu výkonu finanční správy, podporující rozvoj a motivaci zaměstnanců, kteří jsou schopni využívat nové implementované nástroje správy daní na SFÚ, aplikovat nové poznatky a dovednosti do standardních pracovních postupů.