Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Pardubický kraj

20. 2. 2015

Druh daně: Daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob
Typ řízení: Nalézací (doměřovací) řízení – daňová kontrola

Popis skutkových okolností:
Daňový subjekt podnikal v oboru hostinské činnosti, vedl daňovou evidenci a dlouhodobě vykazoval ztrátu z podnikatelské činnosti. Současně od počátku svého podnikání ve své skladové evidenci vykazoval nárůst zásob zboží. Správce daně tak např. zjistil, že daňový subjekt dle skladových karet k 31. 12. 2012 měl skladovat na zásobách cca 35.600 litrů různých druhů piva v hodnotě 988.000 Kč, což vzhledem k velikosti restaurace, k velikosti skladových prostor a k omezené trvanlivosti piva bylo málo pravděpodobné.

Správce daně v průběhu daňové kontroly zjistil, že daňový subjekt na skladových kartách evidoval veškeré nákupy zboží dle přijatých faktur od dodavatelů, avšak ze skladu odepisoval do výdeje zboží v menším množství, než ze skladu skutečně vydal, čímž docházelo ke stálému umělému navyšování skladových zásob zboží. Daňový subjekt tedy vzhledem k nízkým obchodním přirážkám a stále narůstajícímu stavu zásob zboží vykazoval nižší tržby z prodeje zboží, a tím i nižší uskutečněná zdanitelná plnění, než jaká ve skutečnosti dosáhl.

Správce daně z předložené daňové evidence za jednotlivá kontrolovaná zdaňovací období vypočítal průměrnou obchodní přirážku uplatňovanou při prodeji zboží a zjistil, že daňový subjekt v těchto zdaňovacích obdobích vykazuje obchodní přirážku cca 40 %, což je obchodní přirážka podstatně nižší, než vykazují ostatní podnikatelé zabývající se hostinskou činností za srovnatelných podmínek (100 - 120 %) a než jakou zjistil správce daně u daňového subjektu při místním šetření provedeném v roce 2009 (114 %).

Jelikož nebylo možné za kontrolovaná zdaňovací období stanovit daň dokazováním, neboť přesná výše tržeb dosažených z podnikatelské činnosti a ani přesný stav zásob zboží nebyly známy, stanovil správce daně daň podle pomůcek.

Při stanovení příjmů pro výpočet DPFO vycházel správce daně z údajů zjištěných při místních šetřeních u daňového subjektu a z údajů zjištěných u daňových subjektů, kteří provozují hostinskou činnost za srovnatelných podmínek. Z tohoto důvodu správce daně použil obchodní přirážku ve výši 90% a 100% (v jednotlivých letech rozdílně v závislosti na ceně prodávaného piva) k nakoupenému zboží v příslušném zdaňovacím období, přičemž zohlednil stav skladu ve výši 100.000 Kč. Při stanovení DPFO a DPH podle pomůcek pak při výpočtu přihlédl i k ostatním porušením zjištěným v průběhu daňové kontroly.

Správce daně tak snížil daňovou ztrátu v celkové výši 516.968 Kč a doměřil DPFO v celkové výši 310.659 Kč a DPH v celkové vši 430.730 Kč.