Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: Nalézací

Stručný popis skutkových okolností: Daňový subjekt prodal dlouhodobě držený 100% podíl na dceřiné společnosti za cenu nižší, než byla nabývací cena zachycená v účetnictví. Z prodeje vznikla ztráta, kterou uplatnil neoprávněně jako daňově účinnou, neboť náklad související s osvobozeným příjmem nelze považovat za daňově uznatelný.

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: Snížení ztráty o 88 mil. Kč. Penále 1 mil. Kč


Druh daně: Daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: Nalézací

Stručný popis skutkových okolností: Daňový subjekt podnikal v předmětu podnikání vodoinstalatérství. Přijímal platby jak hotovostní, tak bezhotovostní. Na jeho soukromý bankovní účet přicházely platby, které daňový subjekt nezahrnul do příjmů z podnikání, přestože z bankovních výpisů bylo u některých z nich patrné, že jde o platby za provedené vodoinstalatérské práce. V průběhu daňové kontroly daňový subjekt mj. tvrdil, že jde o příjmy z podnikání jeho strýce, který podnikal ve stejném oboru podnikání, ale který se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohl starat o svůj vlastní bankovní účet. Provedeným důkazním řízením správce daně tato tvrzení vyvrátil a prokázal, že daňovým subjektem předložená daňová evidence je neúplná a nesprávná. Daň byla stanovena za použití pomůcek.

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: Doměřená daň: 400 tisíc Kč. Penále: 70 tisíc Kč


Druh daně: Daň z přidané hodnoty

Typ řízení: Postup k odstranění pochybností a následná daňová kontrola

Stručný popis skutkových okolností: Předmětem pochybností správce daně byl zcela nový obchodní model, kterým plátce razantně změnil podobu svého podnikání, z něhož vyplynulo, že začal ve významných částkách pořizovat zboží od nového tuzemského dodavatele a dodávat novému slovenskému odběrateli.
V součtu za všechna zdaňovací období roku 2012 dosáhl daňový subjekt uskutečněných plnění ve výši 27,4 mil. Kč, přijatá plnění ve výši 24,3 mil. Kč, vlastní daňové povinnosti 809 tis. Kč a nadměrného odpočtu ve výši 138 tis. Kč. Od února 2013 však došlo k razantní změně. V přiznáních za zdaňovací období únor – květen 2013 vykázal nárok na odpočet ve výši cca 7 mil. Kč. Tato radikální a náhlá změna byla způsobena zvýšenými tuzemskými pořízeními zboží, a současným intrakomunitárním dodáním téhož zboží osobě registrované k dani na Slovensku. Celkem bylo slovenskému odběrateli za čtyři zdaňovací období dodáno zboží za téměř 34 mil. Kč, což samo o sobě převýšilo jeho obrat za celý předcházející kalendářní rok.
Správce daně po rozsáhlém šetření na základě zjištěných skutečností a shromážděných důkazů, získaných mj. i na základě mezinárodního dožádání, učinil závěry, že daňový subjekt věděl, či alespoň měl a mohl vědět, že je součástí podvodné obchodní struktury vytvořené za účelem realizace podvodu na dani z přidané hodnoty.

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: Celkem neuznaný odpočet ve výši cca 7 mil. Kč