Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

17. 1. 2017

Případ 1:

Rozhodnutí o registraci plátce DPH z moci úřední u spolku (neziskové organizace). DS deklaroval pouze poskytování služeb (internetové připojení) jako protihodnoty členského příspěvku. Překvalifikováno správcem daně na poskytování služeb v rámci ekonomické činnosti a detekováno překročení obratu pro povinnou registraci plátce DPH.

 

Případ 2:

Daňový subjekt (s.r.o.) si v řádných daňových tvrzeních (k DPPO) za zdaňovací období roku 2011, 2012, 2013 a 2014 na ř. 242 uplatnil položky odčitatelné od základu daně dle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v celkové výši 9 366 719 Kč. Uplatněním odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočtu“) dosáhl daňový subjekt základu daně ve výši 0 Kč.
Správce daně na základě daňové kontroly (za zdaňovací období r. 2014 na základě POP) zjistil, že do odpočtu byly v rozporu s podmínkami stanovenými v ZDP zahrnuty výdaje, které daňový subjekt vynaložil v souvislosti s klinickými studiemi léků. Jednalo se o systematické testování léků na pacientech, jehož cílem bylo prokázání a ověření léčivých účinků a určení farmakologických parametrů a jejich chování v lidském organismu. Projekty výzkumu a vývoje, které daňový subjekt předložil k prokázání skutečnosti, že realizoval výzkum a vývoj, byly evidovány pod číslem protokolu, který vypracoval zadavatel (převážně zahraniční společnost). Rovněž cíle projektu výzkumu a vývoje nestanovil daňový subjekt, ale zadavatel.