Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

17. 1. 2017

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: Nalézací – kontrola

Popis skutkových okolností:
Daňový subjekt zpracovává surovinu a veškerou svou produkci prodává spojené osobě do Nizozemska. Podle zjištěného funkčního a rizikového profilu vyplynulo, že se jedná o nízkorizikového výrobce, kde by byl očekáván nižší stabilní zisk z řízené transakce. Kontrolovaný subjekt však vykazoval daňovou ztrátu a záporné hodnoty finančních ukazatelů. Po výzvě správce daně na dodržení principu tržního odstupu u řízených transakcí, došlo k úpravě nákladové základny a úpravě ziskové přirážky metodou Cost+. Správce daně upravil základ daně dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů o 12 mil. Kč (snížení daňové ztráty o 8,1 mil. Kč, stanovení nového ZD ve výši 3,9 mil. Kč a doměření daně ve výši 740 tis. Kč).

Ostatní informace: daňový subjekt se proti DPV neodvolal a daň zaplatil.