Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob
Typ řízení: Nalézací řízení (doměřovací)
Částka daně 2010: doměřena daň 4 348 tis. Kč (z toho 92 % připadá na popisované zjištění)

Podrobný popis skutkových okolností (včetně uvedení porušených právních norem):

Daňový subjekt ke dni 31.12.2010 účtoval o tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku. Rezerva měla být tvořena ve 3 zdaňovacích obdobích. Rok 2010 byl prvním rokem tvorby rezervy, daňový subjekt měl povinnost v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění (dále jen „ZoR“) deponovat finanční prostředky ve výši tvořené rezervy na samostatném účtu vedeném bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie v Kč nebo v eurech. Za část deponovaných finančních prostředků daňový subjekt v rozporu se ZoR označil pojistné zaplacené dle smlouvy o životním pojištění jednatele společnosti. Zbývající finanční prostředky byly deponovány na více účtech, výnosové úroky z jednoho termínovaného vkladu daňový subjekt převáděl na běžný účet.

Po dokazování provedeném v průběhu daňové kontroly dospěl správce daně k závěru, že daňový subjekt neprokázal, že při tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku postupoval v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 ZoR, neboť finanční prostředky ve výši rezervy tvořené v roce 2010 neměl převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie vedený v Kč nebo v eurech a určený výhradně pro ukládání prostředků rezerv na opravy hmotného majetku tvořených dle ZoR.

Daňový subjekt postupoval také v rozporu s ust. § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisu, správce daně proto tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku v roce 2010 v daňově účinných nákladech neuznal.