Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Daň

DPFO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Typ řízení

Doměřovací řízení (daňová kontrola)

Popis skutkových okolností případu

(stručné)

Daňový subjekt uzavřel smlouvy o spolupráci se zahraničními sportovci (Japonsko a Bosna a Hercegovina). Těmto sportovcům vyplácel příjmy (§ 22 odst. 1 písm. f) bodu 2 ZDP), ze kterých nesrážel daň ve výši 15 % (§ 36 odst. 1 písm. a) ZDP) a neodváděl ji místně příslušnému správci daně (§ 38d odst. 3 ZDP).

Důvodem tohoto postupu bylo přesvědčení daňového subjektu, že oba sportovci jsou rezidenty ČR.

Při kontrole však daňový subjekt nepředložil takové důkazní prostředky, které by potvrdily, že domicil sportovců určil správně, tj. že postupoval v souladu s uzavřenými smlouvami o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů.

Porušení ZDP (nesrážení a neodvedení daně) pak vyplývá právě z nesprávně určeného domicilu obou sportovců.

Označení porušené právní normy

§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2 ZDP

§ 36 odst. 1 písm. a) ZDP

§ 38d odst. 3 ZDP

Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů (Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 46/1979 Sb. – Japonsko)

Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2010 Sb. m. s. – Bosna a Hercegovina)

*)

105 753,- Kč

 

Daň

DPFO

Typ řízení

Nalézací

Popis skutkových okolností případu

(stručné)

DS uplatnil v daňovém přiznání za rok 2008 výdaje (náklady) týkající se výkupu druhotných surovin od občanů v hotovosti, ale při daňové kontrole nedoložil prvotní doklady o výkupu, na podkladě kterých došlo k zaúčtování na příslušný nákladový účet v jeho účetnictví.

Označení porušené právní normy

Ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro příslušné zdaňovací období

*)

Doměřena daň ve výši 3 020 295 Kč a daňový bonus ve výši

-6 840 Kč

*) Výše vyměřené, doměřené, vymožené daně, uplatněná sankce