Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob - Daňová kontrola

23. 9. 2014

FÚ pro Královéhradecký kraj

Druh daně: Daň z příjmů fyzických osob
Typ řízení: Daňová kontrola
Výše vyměřené/ doměřené daně, sankce: 628 tis. Kč

Stručný popis skutkových okolností:
Daňový subjekt (fyzická osoba) vykonával v kontrolovaném období zejména výkopové a jiné pomocné stavební práce, místo bydliště má hlášeno na ohlašovně (magistrát), se správcem daně spolupracuje sporadicky, dlouhodobě u něj byly evidovány nedoplatky. U daňového subjektu byla zahájena kontrola daně z příjmů a DPH. Daňový subjekt uplatnil na vstupu (a ve výdajích) doklady na subdodávky, vystavené dodavateli, kteří daň na výstupu z těchto plnění nepřiznávali. Šlo o členy rodiny, případně společnosti, kde byli členové rodiny jednateli či společníky. Veškeré úhrady měly podle dokladů probíhat v hotovosti. Daňové doklady obsahovaly pouze velmi obecně vymezený předmět plnění, v průběhu kontroly daňový subjekt nepředložil žádné další důkazní prostředky, kterými by prokázal, že plnění přijal od na dokladech uvedeného plátce v prezentovaném rozsahu a ceně. Správce daně dospěl k závěru, že v roce 2011 a 2012 se ze strany daňového subjektu jednalo o pokus o získání daňové výhody uplatněním daně na vstupu od osob zapojených v řetězci, tj. z obchodu stiženého podvodem, a nárok na odpočet daně na vstupu neuznal. Ve zdaňovacích obdobích roku 2012 měl být kromě toho u stavebních prací uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, takže by k doměření daně došlo i v případě, že by se o podvodnou snahu vylákat odpočet z fiktivních plnění nejednalo. Doměřená daň byla vymožena ve spolupráci s peněžním ústavem, kdy byly na základě zajišťovacích příkazů exekuovány finanční prostředky, které DS obdržel na účet s tím, že je chtěl ihned následující den vybrat v hotovosti. K výběru však už díky zásahu banky a správce daně nedošlo a zadržené peněžní prostředky byly použity na úhradu prakticky všech nedoplatků daňového subjektu.
Daňový subjekt porušil ustanovení § 24 odst. 1 ZDP, § 90 odst. 3 DŘ.