Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2178210/19/2507-80541-506671

Datum a čas: 6.11.2019 od 13:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Litoměřicích Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, dražební místnost

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 60 000,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
109 zastavěná plocha a nádvoří 32,00 120 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Na pozemku stojí stavba: Počeplice, č.e. 18, rod.rekr, LV 1386

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Nemovité věci v okrese Litoměřice, obci Štětí, katastrálním území Počeplice, zapsané na listu vlastnictví č. 1385. NEMOVITOSTI: Parcele KN st. 109, 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Počeplice, č.e. 18, rod.rekr, LV 1386 Parcela KN 780/8, 368 m2, trvalý travní porost Duplicitní zápis vlastnictví. Jedná se o pozemky nacházející se v chatové oblasti u Počeplic. Pozemky jsou zastavěné stavbou jiného vlastníka, a to č.e. 18 sloužící jako rekreační objekt. Pozemky tvoří funkční celek. Přístup po nezpevněné komunikaci.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby