Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2178173/19/2507-80541-506671

Datum a čas: 6.11.2019 od 12:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Litoměřicích Masarykova 2000, 412 01 Litoměřice, dražební místnost

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 56 700,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
246/2 trvalý travní porost 2681,00
Podmínky: 
Popis: 

246/1 trvalý travní porost 280,00
Podmínky: 
Popis: 

246/5 trvalý travní porost 2961,00 113 400,00 Kč 75 600,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Nemovité věci v okrese Litoměřice, obci Štětí, katastrálním území Brocno, zapsané na listu vlastnictví č. 585. NEMOVITOSTI: Parcele KN 246/5, 2961 m2, trvalý travní porost Pozemky ve zjednodušené evidenci PK 246/1, 280 m2 PK 246/2, 2681 m2 Duplicitní zápis vlastnictví. Jedná se o pozemky v obci Brocno na Štětsku. Na pozemku č. 246/5 jsou smíšené porosty. Pozemky jsou neobhospodařené. Přístup přes pozemky jiného vlastníka.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby