Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Břeclavi oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4044186/19/3008-80541-708686

Datum a čas: 9.10.2019 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží

Zápis dražitelů: 09.10.2019 od 10:00 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 50 667,00 Kč

Dražební jistota 13 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcelní číslo 943/63 - orná půda Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, okres Brno-venkov, obec Podolí, katastrální území Podolí u Brna 385 1172 76 000,00 Kč 50 667,00 Kč
Podmínky: Podmínka: zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit v hotovosti na pokladně správce daně nejpozději dne 09.10.2019 do 10:00 hod., nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce tak, aby byla připsána nejpozději dne 08.10.2019.
Popis: Nemovitá věc se nachází v ulici Nad Výhonem v západní části okrajové části obce. Na okolních pozemcích se nachází samostatně stojící rodinné domy. Pozemek dnes slouží částečně k běžné polní výrobě, část pak není fakticky užívána. Nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty.Dle územního plánu je pozemek využitelný k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu, ne ale samostatně, pouze s pozemkem jiného vlastníka p.č. 945/62, který se nachází mezi oceňovaným pozemkem a veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou.

parcelní číslo 943/63 - orná půda parcelní číslo 943/63 - orná půda parcelní číslo 943/63 - orná půda parcelní číslo 943/63 - orná půda parcelní číslo 943/63 - orná půda

Stručný popis dražby

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovité věci - pozemek parc. č. 945/63 o výměře 385 m2 – orná půda, zapsaný na LV č. 1172, vedený v evidenci Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Podolí, katastrální území Podolí u Brna.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby