Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Břeclavi oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3928119/19/3008-80541-712397

Datum a čas: 25.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží

Zápis dražitelů: 25.09.2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 60 000,00 Kč

Dražební jistota 15 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcelní číslo 1013 - orná půda Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, okres Hodonín, obec Terezín, katastrální území Terezín u Čejče 3984 101 90 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Podmínky: Podmínka: zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit v hotovosti na pokladně správce daně nejpozději dne 25.09.2019 do 09:30 hod., nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce tak, aby byla připsána nejpozději dne 24.09.2019.
Popis: Nemovitá věc se nachází v lokalitě Doliny mimo zastavěné území obce. Přístup z jižní strany je po zpevněné komunikaci, ze severní strany pak je nezpevněná polní cesta. Pozemek slouží běžné polní výrobě, nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty.

parcelní číslo 1013 - orná půda parcelní číslo 1013 - orná půda

Stručný popis dražby

- Pozemek parc. č. 1013 o výměře 3984 m2 – orná půda, zapsaný na LV č. 101, vedený v evidenci Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, katastrální území Terezín u Čejče.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby