Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1685942/19/3309-80541-709139

Datum a čas: 27.9.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: 27.9.2019 od 9:0030 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 833 334,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba rodinného domu v Kunovicích 1,00 2 750 000,00 Kč 1 833 334,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit platbou na účet shora uvedeného správce daně tak, aby byla připsána na účet správce daně uvedený v dražební vyhlášce nejpozději do 23. 09. 2019.
Popis: Nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 10180 pro obec Kunovice, katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště, a to:
- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2
Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: 1125,
- pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2,
- pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2.

Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích Dražba rodinného domu v Kunovicích

Stručný popis dražby

Nemovité věci ve společném jmění manželů zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 10180 pro obec Kunovice, katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště, a to: - pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2 Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 1125, - pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2, - pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby