Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 6667623/19/2002-00540-609067

Datum a čas: 3.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 03.10.2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 39 565,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek určený k plnění funkcí lesa 796891 Žihle 7913 955 59 348,00 Kč 39 565,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

           Okres: CZ0325 Plzeň - sever          Obec: 559695 Žihle
           Kat.území: 796891 Žihle                   List vlastnictví: 955

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela         Výměra[m2]           Druh pozemku             Způsob využití                   Způsob ochrany
1378                 5539                  lesní pozemek                                         pozemek určený k plnění funkcí lesa 
1379                 2374                  lesní pozemek                                         pozemek určený k plnění funkcí lesa

Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.


foto1 foto2

Stručný popis dražby

Lesní pozemky se nacházejí cca 750 m severozápadně od SZ okraje obce Žihle, v komplexu lesa s místním názvem “Žihelský les“, jižně od silnice č. 206 (Žihle – Rabštejn and Střelou - Manětín). Přístup k nemovitosti od obce je po silnice č. 206 a z lesních nezpevněných komunikací. Sousedící lesní porosty na p.č. 1395/1 (cca 186ha) jsou ve vlastnictví obce Žihle. Orientace parcel je SZ-JV, mírný sklon terénu k S a SV. Předmětem dražby je lesní pozemek p.č. 1378 o rozloze 5539 m2 a lesní pozemek p.č. 1379 o rozloze 2374 m2. Oba pozemky jsou bez lesního porostu (byl vytěžen). Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby