Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1476868/19/2910-00540-711261

Datum a čas: 18.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 18.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 667,00 Kč

Dražební jistota 1 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na parcele č. 1717 o výměře 198 m2, jejíž součástí je dům č.p. 307 Mutěnice 198 5442 10 000,00 Kč 6 667,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 1 000,-.
Popis: Pozemek parcely č. 1717 je situován v ulici Ke Trojici, ulice je svažitá k jihu, má úplné vybavení inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace splašková, plyn NTL, elektro 240/400V) a má kvalitní asfaltový povrch. V bezprostředním okolí jsou postaveny domy k rodinnému bydlení s max. dvěma nadzemními podlažími, v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací obce. Na pozemku jsou k datu ocenění zbytky domu, který je dle zápisu v katastru nemovitostí jeho součástí, dům s č.p. 307. Zbytky domu jsou již jen „hromadou cihel“, které nevykazují žádnou hodnotu.


foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Stručný popis dražby

Dražit se bude spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na této nemovité věci: - parcela č. 1717 o výměře 198 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 307 - rod. dům Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na LV č. 5442 pro obec a k.ú. Mutěnice.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby