Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1411126/19/2808-00540-608966

Datum a čas: 25.9.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.

Zápis dražitelů: 25. 9. 2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 425 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 159/3, zahrada katastrální území číslo 764159 Šubířov 2445 134 850 000,00 Kč 425 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: nemovitá věc evidovaná na listu vlastnictví číslo 134, obec Šubířov, katastrální území číslo 764159 Šubířov, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a to:
Pozemky
Parcela    Výměra (m2)    Druh pozemku
159/3                    2445     zahrada
Pozemek je situován v zastavěné části obce s přístupem přímo z komunikace procházející obcí, komunikace je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Pozemek je oplocen a nachází se na něm vzrostlé stromy.
Poloha v rámci obce je dobrá, pozemek je na klidném místě. V obci je pouze základní občanská vybavenost, školka, knihovna, obecní úřad, czech point.
Cenotvorný faktor „Vliv příslušenství“ zahrnuje prvky, jako jsou: možnosti parkování, stavby na pozemku, porosty na pozemku, oplocení, atd., které mají vliv ve vztahu k užívání pozemku.
Vzhledem k tomu, že předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny, není provedeno administrativní ocenění porostů, je to dáno i tím, že nejsou přesně známy jednotlivé druhy stromů a jejich stáří. Cena stromů je však zohledněna ve výsledné obvyklé ceně.

Návrhem územního plánu je pozemek navržen k zařazení do lokality k zastavění.

Označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví:

Zahradní chatka /domek na nářadí

V zadní části pozemku se nachází zahradní chatka nebo domek na nářadí. Z důvodu, že znalci nebyl umožněn vstup na pozemek, není zahradní chatka blíže zdokumentována. Objekt je však zohledněn ve výsledné obvyklé ceně.

01 02 03 04 05 06 07

Stručný popis dražby

nemovitá věc evidovaná na listu vlastnictví číslo 134, obec Šubířov, katastrální území číslo 764159 Šubířov, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a to: parcela č.159/3 o výměře 2445 m2, zahrada.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby