Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Blansku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 3616919/19/3006-00540-704602

Datum a čas: 10.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko, 4. podlaží, místnost č. 403

Místo vyzvednutí: Repechy č.p. 26

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů od 9:30 hod. v zasedací místnosti FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku, 4. podlaží.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 420 253,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela St. 17/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, jehož součástí je stavba Repechy, č.p. 26, rod.dům, zapsaná na listu vlastnictví 52, kat.území Repechy, obec Bousín, okres Prostějov Repechy 195 52 630 380,00 Kč 420 253,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu)
Č. j.: 3616919/19/3006-00540-704602 strana 5 (celkem 7)
Jistotu lze uhradit před zahájením dražby v hotovosti v den konání dražby v pokladně shora
uveden
Popis: -pozemek parcela St. 17/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, jehož součástí je
stavba Repechy, č.p. 26, rod.dům, zapsaná na listu vlastnictví 52, Kat.území 608653
Repechy, Obec 589306 Bousín, Okres Prostějov a to v rozsahu SJM.
Pozemek parc.č. st. 17/1 o výměře 195 m2, jehož součástí je volně stojící rodinný dům
č.p. 26, v KÚ Repechy, se nachází v okrajové severovýchodní zastavěné části obce,
v zástavbě rodinných domů. Pozemek je svažitý orientovaný k východu. Rodinný dům je
přízemní zděná stavba se šikmou střechou bez obytného podkroví. Příslušenství rodinného
domu tvoří hospodářská stavba navazující na rodinný dům a kurník.
Rodinný dům byl postavený před 100 lety, v roce 2009 proběhla rekonstrukce. Byla zde
zřízena koupelna a WC, dále byly provedeny opravy podlah, vnitřních omítek a dveří. Dům je
jednogenerační, určený pro bydlení. Svislé konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva,
vodorovné konstrukce jsou dřevěné trámové a klenbové. Konstrukce střechy je dřevěná,
krytina je pálená a betonová. Součástí domu je půda a sklep. Vytápění domu je lokální,
plynovými kamny WAW, teplovzdušným krbem a sporákem na tuhá paliva. Elektroinstalace
je světelná a motorová. RD je napojen na obecní studnu.
Parkovací možnosti jsou na pozemku obce a na místní komunikaci, dopravní spojení je
zajištěno pravidelnou autobusovou dopravou. Za domem a v blízkém okolí se nachází les.


Umístění v katastrální mapě Interiér domu Exteriér domu

Stručný popis dražby

Pozemek parcela St. 17/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, jehož součástí je stavba Repechy, č.p. 26, rod.dům, zapsaná na listu vlastnictví 52, kat.území 608653 Repechy, obec 589306 Bousín, okres Prostějov a to v rozsahu SJM
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby