Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Vsetíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1566776/19/3312-00540-800200

Datum a čas: 27.8.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně,2. patro, zasedací místnost č.202

Místo vyzvednutí: v místě nemovitosti

Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 08:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 20 000,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemek Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava 7034 644 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Podmínky: Vydražitel je povinen   uhradit nejvyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně shora uvedeného správce daně v úřední dny, tj.
v pondělí a ve středu,    v době od
Popis: pozemek zapsaný  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 644, pro obec Mokré Lazce, katastrální
území Mokré Lazce
● Pozemek - parcela KN 1364/2 o výměře 7034 m2, lesní pozemek.
Pozemek se nachází jihozápadně od obce Mokré Lazce, vpravo od silnice I/11 – Opava –
Ostrava, uprostřed komplexu lesa, u kopce Lipovice v nadmořské výšce 300 až 370 m.n.m.

Stručný popis dražby

pozemek se nachází jihozápadně od obce Mokré Lazce, vpravo od silnice I/11 - Opava-Ostrava, uprostřed komplexu lesa,u kopce Lipovice v nadmořské výšce 300 až 370 m.n.m.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby