Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1816558/19/2509-00540-501725

Datum a čas: 21.8.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 09:30 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 295 975,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci Milčeves 816 109 591 950,00 Kč 295 975,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Samostatně stojící RD č.p. 44 v osadě Milčeves obce Žatec. Objekt bydlení je zděná přízemní stavba, s obytným přízemím a půdou. Postaven v zastavěné části odloučené osady Milčeves, přístupný po nezpevněné komunikaci, napojen na veřejné sítě elektro a vodu. Stáří domu přes 80 let, běžně udržován. Součástí nemovitosti je přistavěná stodola zděná a samostatná stodola. Příslušenství jsou venkovní úpravy a pozemky.
Samostatný pozemek ostatní neplodná půda a jiná plocha, které jsou mimo tyto nemovitosti na okraji osady, cca 100m od rodinného domu č.p. 44. Nyní jsou využívány jako skládka nepotřebné zeminy a suti, možnost zastavění.

foto1 foto2 foto3 foto4
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci Milčeves 480 109 591 950,00 Kč 295 975,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci Milčeves 276 109 591 950,00 Kč 295 975,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby