Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

Číslo jednací: 1449145/19/3101-80541-807161

Datum a čas: 15.8.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: proběhne dne 15. 8. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 240 000,00 Kč

Dražební jistota 60 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
rekreační chata Ludéřov 1408 551 360 000,00 Kč 240 000,00 Kč
Podmínky: Podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Stavba charakteru rekreační chaty, která je jako
samostatně stojící objekt součástí rekreační zástavby v širší lokalitě kolem Náměště na
Hané, zámku a navazujícího lesního porostu. Stavebně se chata skládá ze základní
montované části a zadního a bočních přístavků, celkově tvoří s přístavbami jeden funkční
celek. Rekreační chata je nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, s nízkou a
pultovou sedlovou střechou. 1. nadzemní podlaží se skládá z pokoje, kuchyňky, soc.
zařízení a komory o celkové podlahové ploše 40,8 m2. Podlahy jsou dlažba a PVC, dveře
dřevěné, okna plastová a zdvojená, vybavení elektroinstalace, rozvod vody, sprchový kout,
WC a umyvadlo. Před chatou je plechový komín pro připojení kamen na pevná paliva.
Přístup k chatě je pěší přes pozemky jiných vlastníků, hlavní vstup z prostoru přilehlého
pozemku kolem chaty. Technický stav i údržba jsou průměrné, stavba je z roku 2008,
v minulosti nebyla zaplavena, nachází se v zóně 1 se zanedbatelným rizikem
povodně/záplavy.
Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě
nezaniknou:
Nemovitá věc není řádně zapsaná v katastru nemovitostí. Zákres stavby v katastrální mapě
neodpovídá skutečnému stavu zjištěném na místě a obrysu stavby, zastavěná plocha
a obrys budovy je odlišný. Výměra parcely č. st. 294 zastavěná plocha a nádvoří dle KN je
27 m2, skutečná zastavěná plocha měřením na místě 51,69 m2. Zjištěná skutečnost
neovlivňuje podstatně cenu nemovitých věcí, je však nutno uvést zákres a zápis v katastru
nemovitostí v soulad se skutečností.

chata chata chata chata chata chata chata chata chata chata

Stručný popis dražby

Dražba rekreační chaty
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby