Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Náchodě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1362363/19/2709-00540-604935

Datum a čas: 10.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 966 667,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Nemovité věci zapsané na LV 1790 pro k.ú. Broumov Broumov 277 1790 2 950 000,00 Kč 1 966 667,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovité věci v katastrálním území Broumov: Parcela 111/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2. Součástí je stavba: Broumov č.p. 128, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: 111/1.

Práva, která prodejem nezaniknou: nebyla zjištěna
Závady, které prodejem nezaniknou: nebyly zjištěny

Rodinný dům č.p. 128 Rodinný dům č.p. 128

Stručný popis dražby

Lokalita s oceňovaným domem se nachází v centru zástavby města Broumov na Mírovém náměstí, ze kterého je přístup do domu. Pozemek je rovinatý, tvar je obdélník, velikost zastavěné plochy domu a menší plochy dvora. Podle schváleného územního plánu se nachází v centrální historické části města, plochy jsou určeny k využití jako smíšené obytné. Pozemek je napojen na inženýrské sítě. Dům je v řadové zástavbě, o 3.N.P. s podkrovím a s částečným podsklepením na Mírovém náměstí, na severovýchodní straně. Půdorysný tvar bytového domu je obdélník, střecha sedlová. Větší podlahová plocha je bytová, objekt je bytový dům s nebytovým prostorem v 1.N.P. Přístup je z komunikace Mírového náměstí, parkování možné na náměstí za poplatek. V 1.P.P. jsou dvě sklepní místnosti, v 1.N.P. jsou dvě nebytové prostory (prodejna, sklad, WC, kancelář s WC a kolárna), v 2.N.P. jsou dva byty (1+3 a 1+2), ve 3.N.P. je byt s jednou místností v podkroví 1+5, v podkroví je byt 1+2. Objekt je tradičně zděný, krov je dřevěný vázaný, střecha je sedlová, krytina a oplechování je z pozinkovaného plechu. Venkovní omítka do náměstí je vápenocementová štuková, okna se šambránami, sokl kamenné pásky. Ze dvorní části je omítka hladká stěrková, sokl omítka. Stropy jsou nespalné, v 1.P.P., 1.N.P. a ve 2.N.P. jsou částečně klenby a stropy s rovným podhledem, v 3.N.P. jsou s rovným podhledem, v podkroví jsou šikmé stropy, podhled sádrokartonový systém s izolací. Vnitřní omítky jsou štukové, v koupelnách, na WC a v kuchyních je keramický obklad stěn. Ohřev vody je v el. boilerech, vytápění je akumulačními kamny. Schody jsou kamenné, do podkroví dřevěné. Okna jsou zdvojená a s dvojsklem. Dveře v jednotlivých podlažích – ocelové zárubně, výplňové dveře a hladké dveře dále tesařské obložené zárubně a výplňové dveře renovované. Dům je stáří od roku 1430, tj. 588 let, průběžně stavebně upravován a opravován. Celková rekonstrukce byla v roce 2000 – 2010 (celková rekonstrukce domu, nové koupelny, WC, kuchyně, okna, dveře, vytápění el. akum. kamny, instalace vody, kanalizace, elektro, boilery, krytina a plechování, oprava vnitřních omítek, podlahy, oprava fasády a obklad soklu).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby