Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 3062296/19/2110-00540-202426

Datum a čas: 31.7.2019 od 11:30 hodin

Místo: Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno

Místo vyzvednutí: Stochov

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 11:00 hodin

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 766 667,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl o velikosti 1/2 na objektu Stochov č.p.105 - parc.č. 234 -zastavěná plocha a nádvoří Stochov 105 506 1 150 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na parc.č. 235 - zahrada Stochov 1494 506
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

podíl o velikosti 1/2 na parc.č. 819/2 - ostatní plocha Stochov 84 506
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 

foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbách a pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 506, katastrální území Stochov, okres Kladno, obec Stochov(viz. dražební vyhláška)
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby