Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Přerově oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1358605/19/3107-00540-804418

Datum a čas: 2.7.2019 od 9:30 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, VI. NP

Místo vyzvednutí: Křenovice

Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 8:30 hodin do 9h

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 34 980,00 Kč

Dražební jistota 17 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemek Křenovice u Kojetína 2858 286 52 470,00 Kč 34 980,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2]   Druh pozemku          Způsob využití
------------------------------------------------------------------------------------------------
2037      867                lesní pozemek           pozemek určený k plnění funkcí lesa
2639      863                lesní pozemek           pozemek určený k plnění funkcí lesa
2719    1128                lesní pozemek           pozemek určený k plnění funkcí lesa


2719 2639

Stručný popis dražby

Pozemky se nacházejí v nezastavěné části obce, tvoří části lesního porostu v krajině, jsou porostlé lesním porostem smíšeného charakteru (konkrétně se jedná o olše, vrby, topoly, jasany a duby), různého stáří a jsou určené k plnění funkce lesa.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby