Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2359864/19/3201-00540-803416

Datum a čas: 26.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 26.06.2019 od 08:30 hod. do 08:55 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 94 000,00 Kč

Dražební jistota 1 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela č. 2110/2, ostatní plocha, a parcela č. 2111/1, ostatní plocha Moravská Ostrava 224 2569 141 000,00 Kč 94 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky se nachází v městské části Moravská Ostrava, v lokalitě mezi ul. Tomkova a Cihelní, v původně poddolované lokalitě. Na pozemcích se nenachází žádné stavby.

katastrální mapa 2110/2 katastrální mapa 2111/1 letecký snímek 2110/2 letecký snímek 2111/1

Stručný popis dražby

Pozemky: parcela č. 2110/2 – ostatní plocha, výměra 53 m2 parcela č. 2111/1 – ostatní plocha, výměra 171 m2 to vše zapsané na listu vlastnictví č. 2569, pro okres CZ0806 Ostrava-město, obec 554821 Ostrava, katastrální území 713520 Moravská Ostrava.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby