Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Mostě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1323668/19/2510-00540-505909

Datum a čas: 5.6.2019 od 8:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě, dražební místnost

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8,00 hod. do 8,25 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 600 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba nemovitých věcí - stavba RD 1,00 900 000,00 Kč 600 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky
St. 34 119m2 zast. plocha a nádvoří společný dvůr chr. krajinná oblast
St. 35/1 163m2 zast. plocha a nádvoří zbořeniště chr. krajinná oblast
St. 35/2 1366m2 zast. plocha a nádvoří chr. krajinná oblast
Součástí je stavba: Kozly, č.p. 29, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 35/2
35 252m2 ostatní plocha neplodná půda chr. krajinná oblast
katastrální území Kozly u Loun, obec Kozly, okres Louny, zapsané na LV č. 75 pro katastrální území Kozly u Loun, obec Kozly u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny.
Pozemky se stavbou rodinného domu se nachází ve střední části obce. Jedná se o zděný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Lze předpokládat, že je rodinný dům napojen na inženýrské sítě elektrického proudu. V obci je možnost napojení na obecní vodovod a kanalizaci.
Příslušenstvím rodinného domu je dále stavba stodoly a další stavba s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem.

Kozly1 Kozly2 Kozly3 Kozly4 Kozly5 Kozly6

Stručný popis dražby

Pozemky se stavbou rodinného domu se nachází ve střední části obce. Jedná se o zděný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Lze předpokládat, že je rodinný dům napojen na inženýrské sítě elektrického proudu. V obci je možnost napojení na obecní vodovod a kanalizaci. Příslušenstvím rodinného domu je dále stavba stodoly a další stavba s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby