Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2175084/19/3001-80542-712539

Datum a čas: 30.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: FÚ Brno I, Příkop 25

Místo vyzvednutí: FÚ Brno I, Příkop 25

Zápis dražitelů: 30.5.2019 od 9:30

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 874 317,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111 Horní Věstonice 111 1 311 475,00 Kč 874 317,00 Kč
Podmínky: složení jistiny
Popis: Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111:
• parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
• parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond


Stručný popis dražby

Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111: • parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond • parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby