Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno III oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1306150/19/3003-80541-712189

Datum a čas: 19.6.2019 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno, 12. patro, zasedací místnost č. dveří 1228.

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat 19. 6. 2019, od 10:00 hod. do zahájení dražby, v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 37 707,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Lesní pozemek - parcelní č. 1293 1,00 56 560,00 Kč 37 707,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Lesní pozemek Lesní pozemek

Stručný popis dražby

Lesní pozemek - parcelní č. 1293, způsob ochrany - pozemek je určený k plnění funkce lesa, zapsán na LV 457, obec Petrovice, katastrální území Petrovice u Třebíče, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Dražený pozemek o celkové výměře 14 140 m2 se nachází jihovýchodně od obce Petrovice na vrcholu kopce, ze tří stran prudký svah zakončený vodním tokem. Ze západní strany přístupný přes zemědělské pozemky. Převážná část pozemku je holina, na části je spontánně vzniklý mladý listnatý porost.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby