Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 169496/19/2401-80542-400844

Datum a čas: 10.4.2019 od 15:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary,v dražební místnosti

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 14:30 hodin do zahájení dražby 10. dubna 2019 v 15:00 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 164 780,00 Kč

Dražební jistota 80 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela 1710/1 o výměře 1233m2 trvalý travní porost, Parcela 1710/2 o výměře 142m2 trvalý travní porost, Parcela 1710/3 o výměře 21m2 trvalý travní porost, Parcela 1711/1 o výměře 1439m2 trvalý travní porost, Parcela 1711/2 o výměře 24m2 trvalý travní por 686832 Lopeník 624 247 170,00 Kč 164 780,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcely se nacházejí v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na těchto pozemcích nebyla zjištěna žádná závada ani právo spojené s těmito pozemky. Část pozemků parcelní číslo 1710/1 o výměře 923m2 a parcelní číslo 1711/1 o výměře 1079m2 se nacházejí v horní části pod lesem v území označeném v územním plánu jako pozemky pro zemědělské užití. Pozemky jsou užívané jako louka. Zbývající části pozemků parcelní číslo 1710/1 o výměře 310m2, parcela číslo 1711/1 o výměře 360m2, parcela číslo 1710/3 o výměře 21m2, parcela číslo 1710/2 o výměře 142m2, parcela číslo 1711/2 o výměře 24m2, parcela číslo 1712 o výměře 177m2 – všechny zapsané jako trvalý travní porost, avšak nacházejí se v území označeném v územním plánu jako k bydlení. Tyto pozemky lze využít pro stavbu objektů pro bydlení. Vede k nim komunikace a elektrická síť. Ostatní sítě schází. Pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Stručný popis dražby

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej nemovitých věcí č. j.: 459094/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016, č. j.: 593998/18/2401-80542-400844 ze dne 10. 05. 2018 č. j.: 458467/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 č. j.: 453718/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 nařizuje dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: Obec: 592340 Lopeník Okres: CZ0722 Uherské Hradiště Katastrální území: 686832 Lopeník List vlastnictví: 624 Parcela 1710/1 o výměře 1233m2 trvalý travní porost Parcela 1710/2 o výměře 142m2 trvalý travní porost Parcela 1710/3 o výměře 21m2 trvalý travní porost Parcela 1711/1 o výměře 1439m2 trvalý travní porost Parcela 1711/2 o výměře 24m2 trvalý travní porost Parcela 1712 o výměře 177m2 trvalý travní porost - označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Parcely se nacházejí v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na těchto pozemcích nebyla zjištěna žádná závada ani právo spojené s těmito pozemky. Část pozemků parcelní číslo 1710/1 o výměře 923m2 a parcelní číslo 1711/1 o výměře 1079m2 se nacházejí v horní části pod lesem v území označeném v územním plánu jako pozemky pro zemědělské užití. Pozemky jsou užívané jako louka. Zbývající části pozemků parcelní číslo 1710/1 o výměře 310m2, parcela číslo 1711/1 o výměře 360m2, parcela číslo 1710/3 o výměře 21m2, parcela číslo 1710/2 o výměře 142m2, parcela číslo 1711/2 o výměře 24m2, parcela číslo 1712 o výměře 177m2 – všechny zapsané jako trvalý travní porost, avšak nacházejí se v území označeném v územním plánu jako k bydlení. Tyto pozemky lze využít pro stavbu objektů pro bydlení. Vede k nim komunikace a elektrická síť. Ostatní sítě schází. Pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby