Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 181316/19/2601-80542-507780

Datum a čas: 30.4.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, zasedací místnost Z 1

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci

Zápis dražitelů: 30.04.2019 od 08:25 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, číslo dveří Z1, 1. poschodí.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 397 495,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
bývalé středisko občanské vybavenosti (restaurace, prodejna, administrativní prostory) pro sídliště Holý Vrch v České Lípě Česká Lípa 5580 12 794 990,00 Kč 6 397 495,00 Kč
Podmínky: 
Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 500 000,- Kč.
Popis: 
Nemovité věci včetně příslušenství evidované v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, v k. ú. Česká Lípa, na LV 5580, budova v České Lípě č.p. 2140, způsob využití - občanská vybavenost (obchodní a administrativní centrum), na parcele č. 1338/110, LV 1 a budova v České Lípě bez čp/če, způsob využití – občanská vybavenost, na parcele č. 1338/109, LV 1.
Poloha nemovitých věcí:
Nemovitosti leží v zastavěné části obce Česká Lípa, původně budována v rámci komplexu střediska občanské vybavenosti pro sídliště Holý Vrch a přiléhající původní zástavbu rodinných domků. Příjezd k ní je po místních komunikacích, leží mezi ulicemi Větrná a Jižní a pozemek je ve vlastnictví města Česká Lípa. 
Druh a charakter nemovitých věcí:
Hlavní objekt nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou s ustupujícím a přesazeným 2. NP.
Objekt původní restaurace na parcele č. 1338/110, jednopatrový, zastavěná plocha 692,48 m2. Převažující část místností byla užívána jako kanceláře administrativy nebo drobné provozní činnosti. Menší část je užívána jako prodejna potravin a jedna místnost byla užívána jako montážní dílna (opravy počítačů s menšími provozními sklady). Ve smyslu původní kolaudace se jedná o budovu pro administrativu, obchod a služby.
Objekt na parcele č. 1338/109 je přízemní, se zastavěnou plochou 590,39 m2; ve smyslu původní kolaudace se jedná o budovu obchodu (původně samoobsluha).
Objekty byly v době výstavby připravovány a realizovány jako dva celky a tak byly i kolaudovány, ale fakticky vždy byly dispozičně a provozně propojeny a sloužily jako komplex občanské vybavenosti, proto objekty budou draženy jako jeden celek.
Celá nemovitost sestává z objektu občanské vybavenosti a venkovních úprav.
Pozemek pod objekty a přiléhající je rovinatý, nepravidelného tvaru a v území je vymezen obvodovými konstrukcemi staveb, tedy prakticky plně zastavěn.
Stavebně technický stav objektů.
Stavebně technický stav objektů odpovídá stáří a běžné údržbě. Zjištěný stavebně technický stav objektů je per partes rozepsán ve znaleckém posudku vypracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí 1030/2018 ze dne 02.08.2018.
Právní stav objektu:
V katastrálním území Česká Lípa na LV č. 5580 jsou objekty zapsány jako druh: obč. vyb. a jsou v Katastru nemovitostí zapsány v souladu se stavem, zjištěným soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí (viz výše uvedený znalecký posudek).


2017-01-25 A-POHLEDY (1) 2017-01-25 A-POHLEDY (3) 2017-01-25 A-POHLEDY (6) 2017-01-25 F- Nakl dacˇ Rampy

Stručný popis dražby

opakovaná dražba nemovitých věcí - prodej bývalého střediska občanské vybavenosti (restaurace, prodejna, administrativní prostory) pro sídliště Holý Vrch v České Lípě
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby