Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 938706/19/2010-80542-809832

Datum a čas: 27.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 760 000,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dobříň 1,00 1 140 000,00 Kč 760 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: 

Prohlídka nemovitosti se uskuteční 19.3.2019 od 11:00 do 12:00 hod.


Popis: Okres: CZ0423 Litoměřice, Obec: 564745 Dobříň, Katastrální území: 627887 Dobříň, List vlastnictví: 310.

Nemovitosti
Pozemky
Parcela St. 44, výměra (m2) 145, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Dobříň, č.p. 47, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 44
Parcela 540/3, výměra (m2) 139, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

Parcela 540/4, výměra (m2) 117, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha


Dražené nemovitosti se nacházejí v obci Dobříň, která leží přibližně 17 km jihovýchodně od Litoměřic a 4 km severovýchodně od Roudnice nad Labem. Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 550 obyvatel. Obec má velmi dobré dopravní spojení. Předmětem dražby je menší rodinný dům obdélníkového půdorysu, jednopodlažní se sedlovou střechou, dům je umístěn v boční ulici K Přívozu, po levé straně, v zastavěné části obce. Na hranici pozemku jsou umístěny rozvodové skříně – elektřina, plyn. Nemovité věci jsou přístupné přes pozemky 540/18 a 608/2 – tyto částečně zpevněné, na které navazuje silnice s asfaltovým povrchem. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví Obce Dobříň.


Obvyklá cena na nemovitých věcech podle odborného odhadu znalce činí 1.140.000,00 Kč.


1 2 3 4

Stručný popis dražby

Dobříň
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby