Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Plzeň - jih oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 147068/19/2303-00540-403228

Datum a čas: 26.3.2019 od 9:00 hodin

Místo: budova Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Přešticích, Husova 465, II.patro, č.dv. 312

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů v dražební místnosti od 8:30hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 540 000,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří, zahrada Předenice 546 737 810 000,00 Kč 540 000,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovité věci:
Parcela č. St. 310 o výměře 80 m2. Zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Předenice, č.p. 76, rod. dům.
Parcela č. 532/1 o výměře 466 m2, zahrada.
Rodinný dům je volně stojící, částečně podsklepený objekt s obytným přízemím a účelově
zařízeným podkrovím v části půdorysu I. NP. Dispozičně užíván jako 4+1 s příslušenstvím, napojen na elektro, odkanalizování do jímky, zásobování vodou z vlastní studny umístěné na
cizím pozemku (bez právního ošetření) + k dispozici i další vrt. Objekt byl postaven v roce
1993, v roce 1998 byla provedena drobná přístavba a částečná modernizace.
Dispozice:
I. NP: chodba, sklad, garáž (příjezd pouze přes pozemek jiného vlastníka – právně
neošetřeno)
II. NP: zádveří, kuchyně, jídelna, obývací pokoj, koupelna, WC, chodbička, komora
podkroví: chodbička, 2x pokoj, komora, terasa
Užitná plocha celkem cca 114 m2, započitatelná plocha 91 m2.
Při severní hranici pozemku směrem k silnici na RD navazuje kryté venkovní posezení
s masivním krbem - nosná konstrukce z dřevěných hranolů, pultová střecha s živičnou
krytinou, podlahy z cihelné dlažby.
Novější vrtaná studna má hloubku 25 m. Je plně funkční a napojena do RD.
Horní část pozemku 532/1 navazující na silnici je upravena jako parkovací stání.

orná půda Předenice 322 797
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ k nemovité věci:

Pozemek č. 531/10 o výměře 322 m2.
Na pozemku 531/10 jsou v horní části směrem od silnice postaveny přístřešek s navazující
zděnou stavbou. Zbývající plocha pozemku je užívána k hospodářským účelům.

Výše uvedené nemovitosti se draží jako celek.


budova budova zahrada přístřešek

Stručný popis dražby

Dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci, podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby