Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v České Lípě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 69923/19/2602-00540-508238

Datum a čas: 28.3.2019 od 13:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územního pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, Česká Lípa

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě proběhne dne 28.03.2019 od 12:30 do 12:55 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územního pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, Česká Lípa

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 66 667,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zemědělský pozemek - orná půda 691437 Malý Újezd 3357 615 100 000,00 Kč 66 667,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit před zahájením dražby v hotovosti v den konání dražby v pokladně shora uvedeného správce daně v době od 12:15 do 12:45 hod., nebo platbou na účet (viz DV).
Popis: předmětem dražby je ideální polovina nemovité věci na LV 615 pro katastrální území: 691437 Malý Újezd, obec: 535036 Malý Újezd.
Parcela          Výměra [m2]                      Druh pozemku                                     Způsob ochrany
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
901                    3357                                orná půda                                   zemědělský půdní fond
               (6714 celková výměra orné půdy)
Dražený podíl je o velikosti 3357 m2. Jedná se o zemědělský pozemek, který je intenzivně obhospodářovávaný. Pozemek je součástí lánu. Je dobře přístupný po polní cestě ve vlastnictví obce. Podle územního plánu není výstavba možná, pouze zemědělská prvovýroba.

celkový pohled 1 celkový pohled 2

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální polovina nemovité věci na LV 615 pro katastrální území: 691437 Malý Újezd, obec: 535036 Malý Újezd. Dražený podíl je o velikosti 3357 m2. Jedná se o zemědělský pozemek, který je intenzivně obhospodářovávaný.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby