Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 25456/19/2010-80542-110647

Datum a čas: 20.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 553 334,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Varnsdorf 1,00 830 000,00 Kč 553 334,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: 

Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 13. 03. 2019 v době od 11.00 hod do 12.00 hod. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 150.000,- Kč viz dražební vyhláška,


Popis: Okres: CZ0421 Děčín Obec: 562882 Varnsdorf
Kat. území: 776971 Varnsdorf List vlastnictví: 5957
Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl
Vlastnické právo
Greenlinestav CZ s.r.o. v likvidaci, náměstí Přátelství 10426558
1518/2, Hostivař, 10200 Praha 10
Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4839 639 zahrada zemědělský půdní fond
4840 397 zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba
4841 185 zahrada zemědělský půdní fond
4842 290 zahrada zemědělský půdní fond
4843 379 zahrada zemědělský půdní fond
4844 67 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav
4845 398 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav
4846 253 ostatní plocha manipulační plocha
4847 69 ostatní plocha manipulační plocha
4848 692 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp./če, zem, stav
4849 309 zahrada zemědělský půdní fond
4850 174 zahrada zemědělský půdní fond
4851 375 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Varnsdorf, č.p. 1601, výroba
4852 596 zahrada zemědělský půdní fond
4853 399 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav
4854 5815 ostatní plocha manipulační plocha
4855 388 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav
4856/2 308 ostatní plocha jiná plocha
4857 415 zastavěná plocha
a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav
4858/1 835 zahrada zemědělský půdní fond

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varnsdorf, č.p. 1601 výroba 4851
bez čp/če výroba 4840
bez čp/če zem. stav 4844
bez čp/če zem. stav 4845
bez čp/če zem. stav 4848
bez čp/če zem. stav 4853
bez čp/če zem. stav 4855
bez čp/če zem. stav 4857

Předmětem dražby jsou z části oplocené pozemky, v KN vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, popř. ostatní plocha. Ze všech původních staveb se na pozemcích nacházejí pouze tři – na stpč. 4840, 4848 a 4851, na ostatní stavby byl dle sdělení stavebního úřadu vydán demoliční výměr a stavby byly odstraněny. I tyto zatím stojící stavby dle názoru znalce jsou v takovém technickém stavu, že je nutné jejich zbourání, jejich využití není možné.
Obvyklá cena činí podle odborného odhadu znalce 830 000,-Kč. Do znaleckého posudku lze nahlédnout po předchozí domluvě na tel.: 267 271 533, mail: radim.linhart@fs.mfcr.cz.

1 2 3 4 5 6

Stručný popis dražby

Varnsdorf
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby