Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 7109/19/2804-00540-605110

Datum a čas: 20.2.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP přístavku, č. dveří 2.35

Zápis dražitelů: dne 20.2.2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 542 667,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 rodinný dům - podíl 1/4 1,00 814 000,00 Kč 542 667,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Nemovitost (podíl 1/4) se nachází na okraji zastavěné části města Ostrava, část Polanka nad Odrou.
Objekt rodinného domu s příslušenstvím a pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o klidnou lokalitu mimo hlavni frekventované silnice nebo jiné rušící vlivy. Okolní zástavbu tvoří především objekty rodinných domů.
Rodinný dům je částečně podsklepený zděný objekt, se dvěma NP s plochou střechou.
Dle získaných informací byl kolaudován v roce 1986. Je převážně v původním technickém stavu bez rekonstrukcí, s minimem běžné údržby. Nověji byla pouze cca před 5-ti lety natavena nová vrstva živičné střešní krytiny. Dispozičně je řešen dvěma bytovými jednotkami - v 1. NP byt 2+1, ve 2. NP byt 4+1. V 1. PP se nachází dvě garáže a kotelna.
Objekt je napojen na kompletní inženýrské sítě - voda, elektro, plyn, splašková kanalizace.
Zastavěná plocha objektu cca 161 m2, užitná plocha nadzemních podlaží je cca 228 m2.
Popis konstrukcí a vybavení objektu - základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné, stropy s rovným podhledem, střecha plochá, střešní krytina živičná, klempířské prvky z pozink. plechu, vnější omítky břízolitové, vnitřní vápenné hladké, okna dřevěná zdvojená, podlahy s koberci nebo keramickou dlažbou, dveře dřevěné v kovové zárubni, sociální zařízení jsou běžně vybavena, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody vody studené a teplé, kanalizace svedena ze soc. zařízení a kuchyní, vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem.
Příslušenství :
- venkovní úpravy, oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí.
Nezastavěná část pozemků je užívána jako zahrada. Pozemky jsou mírně svažité, mají nepravidelný, přibližně obdélníkový tvar.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Stručný popis dražby

Nemovitost se nachází na okraji zastavěné části města Ostrava, část Polanka nad Odrou. Objekt rodinného domu s příslušenstvím a pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o klidnou lokalitu mimo hlavni frekventované silnice nebo jiné rušící vlivy. Okolní zástavbu tvoří především objekty rodinných domů. Rodinný dům je částečně podsklepený zděný objekt, se dvěma NP s plochou střechou. Dle získaných informací byl kolaudován v roce 1986. Je převážně v původním technickém stavu bez rekonstrukcí, s minimem běžné údržby. Nověji byla pouze cca před 5-ti lety natavena nová vrstva živičné střešní krytiny. Dispozičně je řešen dvěma bytovými jednotkami - v 1. NP byt 2+1, ve 2. NP byt 4+1. V 1. PP se nachází dvě garáže a kotelna. Objekt je napojen na kompletní inženýrské sítě - voda, elektro, plyn, splašková kanalizace. Zastavěná plocha objektu cca 161 m2, užitná plocha nadzemních podlaží je cca 228 m2.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby