Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 13214/19/3101-80542-804504

Datum a čas: 21.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost č. 315

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 960 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemek p.č. 407 Turovice 55125 10001 1 920 000,00 Kč 960 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Pozemek p.č. 407 je lesní pozemek s trvalými porosty typu jasan, dub letní, bříza, vrba. Na části pozemku se nachází holina, resp. loučka. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce.

Mapa - pozemek 407

Stručný popis dražby

Dražba lesního pozemku
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby