Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 13211/19/3101-80542-804504

Datum a čas: 19.3.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 12:30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 180 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemky p.č. 673, 674 Turovice 10180 10001 360 000,00 Kč 180 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Dražené pozemky jsou lesní pozemky s porosty typu jasan, vrba, olše, topol. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce.

Mapa - pozemek 673 Mapa - pozemek 674

Stručný popis dražby

Dražba lesních pozemků
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby