Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 6705/19/2804-00540-605110

Datum a čas: 6.2.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim

Zápis dražitelů: dne 6.2.2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 5 300,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Pokladna Markeeta Mini SMP-04 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Pokladna Markeeta Mini SMP-04

1
2 Pokladna Markeeta Mini SMP-04 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Pokladna Markeeta Mini SMP-04

3 Pokladna Markeeta Mini SMP-04 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Pokladna Markeeta Mini SMP-04

4 Pokladna Markeeta Mini SMP-04 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Pokladna Markeeta Mini SMP-04

5 Plechová skříň dvojitá, značka ENPRAG, se 6 přihrádkami, rozměry 60 x 186 x 50 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka ENPRAG, se 6 přihrádkami, rozměry 60 x 186 x 50 cm

1
6 Plechová skříň dvojitá, značka ENPRAG, se 6 přihrádkami, rozměry 60 x 186 x 50 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka ENPRAG, se 6 přihrádkami, rozměry 60 x 186 x 50 cm

7 Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm

1
8 Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm

9 Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm

10 Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Plechová skříň dvojitá, značka TECHNOBANK, šedá barva s modrými dvířky, rozměry 50 x 50 x 180 cm

11 Tonerová kazeta MLT 305L do laserových tiskáren, barva černá, výrobce MIROLUK 1,00 300,00 Kč 100,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Tonerová kazeta MLT 305L do laserových tiskáren, barva černá, výrobce MIROLUK

1
12 Tonerová kazeta TK3110 do laserových tiskáren, barva černá, výrobce MIROLUK 1,00 600,00 Kč 200,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Tonerová kazeta TK3110 do laserových tiskáren, barva černá, výrobce MIROLUK

1

Stručný popis dražby

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dražené věci jsou v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k těmto vydraženým věcem movitým uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %. Kromě položek č. 11, 12 se jedná o věci použité.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby