Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1502521/18/2601-80542-507332

Datum a čas: 24.1.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, zasedací místnost č. dv. Z 1, 1. poschodí

Místo vyzvednutí: FÚ pro LK, ÚzP v Liberci

Zápis dražitelů: 24. ledna 2019 od 08:20 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, č. dv. Z 1, 1. poschodí.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 24 660,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek ve Vratislavicích nad Nisou před nebytovou jednotkou umístěnou v bytovém domě č.p. 1408 Vratislavice nad Nisou 19 3131 36 990,00 Kč 24 660,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
Nemovitá věc včetně příslušenství, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, zapsaná na listu vlastnictví č. 3131 v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou.
Pozemek
Parcela č. 1317/13, výměra 19m2, druh pozemku - ostatní plocha

Předmětem dražby je rovinný pozemek parc. č. 1317/13 tvořící přístup ke vchodu do nebytové jednotky č. 1408/109 v bytovém domu č.p. 1408 o celkové výměře 19 m2 s přístupem z veřejné komunikace ve vlastnictví statutárního města Liberec. Pozemek se nachází na severním okraji městské části Vratislavice nad Nisou města Liberec rezidenční zástavby bytových panelových domů s občanskou vybaveností v dostupné vzdálenosti a s možností napojení na veškeré IS elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plyn a telefon.
Pozemek je kryt zámkovou betonovou dlažbou a navazuje na asfaltovou veřejnou komunikaci jižní části bytového domu č.p. 1408.
Užívání pozemku je omezené věcným břemenem chůze a jízdy.


20181113_102140 20181113_102211

Stručný popis dražby

Dražba pozemku o velikosti 19 m2 před nebytovou jednotkou umístěnou v bytovém domě
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby