Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí oznamuje konání veřejné dražby garáží

Číslo jednací: 1784142/18/2809-00540-606819

Datum a čas: 29.1.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost č. 313 v 3. NP

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti č. 313 v 3. NP

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 100 000,00 Kč

Dražební jistota 15 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Garáž 1,00 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, katastrální území Lhotka u České Třebové, zapsané na listu vlastnictví 403
a listu vlastnictví 384. Předmětem dražby je skupinová garáž ev. č. 5041 v České Třebové – Lhotka. Garáž je postavena na st.p.č. 417 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2. Garáž byla postavena v roce 1999 a její stáří
k datu ocenění je 19 roků. Garáž je přízemní, řadová v pořadí šestá po levé straně, ve skupině 16 garáží postavených ve tvaru „U“ a nachází se v prostoru návrší u sídliště Lhotka u zpevněné, slepé místní komunikace. Součástí nemovitosti je podíl 1/16 na pozemku p.č. 546/7 – LV č. 384 – v KN vedený jako trvalý travní porost, ve skutečnosti jde o ostatní manipulační plochu u 16 garáží. K celému objektu garáží je dovedena přípojka elektrické energie, 
v garáži je elektrická instalace 220 V. Venkovní plocha je zpevněna štěrkem. Město Česká Třebová má podle MLO
k datu ocenění 15 608 obyvatel.
Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
Věcné břemeno chůze a jízdy – oprávnění pro st.p.č.: 417 a povinnost k p.č.: 549/3,
p.č.: 546/9 a p.č.: 549/2.
Věcné břemeno chůze a jízdy – oprávnění pro p.č.: 546/7 a povinnost k p.č.:546/9
a p.č. 549/2.


1 2 3 4 5

Stručný popis dražby

Dražba nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, katastrální území Lhotka u České Třebové, zapsané na listu vlastnictví 403 a listu vlastnictví 384.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby