Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje zrušení veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 2234655/18/2201-80542-301583

Datum a čas: 22.1.2019 od 9:30 hodin

Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19.

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 676 000,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 nebytový prostor 1,00 2 514 000,00 Kč 1 676 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši 200.000,- Kč.
Popis: 

Nebytový prostor - dílna nebo provozovna č. 976/16 umístěná v budově č.p. 976 na pozemku parc. č. st.1416, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2194/13846 na společných prostorách a společných částech budovy č.p. 976 a spoluvlastnického podílu ve výši 2194/13846 na pozemku parc. č. st. 1416, to vše zapsané na LV č. 2041 a 1581 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou, obec Hluboká nad Vltavou.

Nebytový prostor se nachází v centru města Hluboká nad Vltavou v ulici Masarykova a je umístěný v budově č.p. 976 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží zděné budovy s bytovými a nebytovými jednotkami. V 1. NP se nachází prodejní plocha,  která je přístupná z ul. Masarykova. Na tuto plochu navazuje chodba, ze které je přístup do 3 skladů, na WC, do koupelny s WC a do haly s ocelovým schodištěm a nákladním výtahem vedoucím do podzemního podlaží. Podzemní podlaží je přístupné z jihozápadní strany z úrovně terénu. V podzemním podlaží se nachází pouze expediční hala s výstupem na rampu.nebytový prostor nebytový prostor nebytový prostor nebytový prostor

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí bude zahájena 22.01.2019 od 09:30 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 493, Ing. Josef Čejka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 329 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Na prohlídku, která by se konala dne 08.01.2019 od 10:00 do 11:00 hodin, je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 493, Ing. Josef Čejka, na e-mailové adrese Josef.Cejka@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 329, a to nejpozději do 04.01.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby