Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3355423/18/3001-80542-712539

Datum a čas: 21.8.2018 od 9:00 hodin

Místo: FÚ Brno I, Příkop 25, Brno 602 00

Místo vyzvednutí: FÚ Brno I, Příkop 25, Brno 602 00

Zápis dražitelů: Dne 21.8.2018 od 8:30 v budově FÚ, Příkop 25.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 75 315,00 Kč

Dražební jistota 15 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl 48/72 na pozemcích 3013/134 a 3795/4 Halenkovice 7932 2272 53 670,00 Kč 26 835,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských)
Popis: Podíl 48/72 na pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 2272 pro Katastrální území Halenkovice, obec Halenkovice, okres Zlín, konkrétně:
1. Podíl 48/72 na pozemku parcelní číslo 3013/134, o celkové výměře 6 375,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
2. Podíl 48/72 na pozemku parcelní číslo 3795/4, o celkové výměře 1 557,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.


pozemky 3013/120, 3013/121, 3013/124, 3013/144, 3026, 3028/11, 3453/13, 3454/13 Halenkovice 9553 137 96 960,00 Kč 48 480,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských)
Popis: Pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 137 pro katastrální území Halenkovice, Obec Halenkovice, Okres Zlín, konkrétně:
1. Pozemek parcelní číslo 3013/120, o celkové výměře 2 106,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
2. Pozemek parcelní číslo 3013/121, o celkové výměře 1 685,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
3. Pozemek parcelní číslo 3013/124, o celkové výměře 1 836,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
4. Pozemek parcelní číslo 3013/144, o celkové výměře 2 199,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
5. Pozemek parcelní číslo 3026, o celkové výměře 1 101,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
6. Pozemek parcelní číslo 3028/11, o celkové výměře 258,00 m2 - pozemek kvalifikován trvalý travní porost.
7. Pozemek parcelní číslo 3453/13, o celkové výměře 208,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.
8. Pozemek parcelní číslo 3454/13 - o celkové výměře 160,00 m2 - pozemek kvalifikován jako lesní pozemek k plnění funkce lesa.


Stručný popis dražby

Prodej pozemků, okres Zlín, KÚ Halenkovice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby