Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1329689/18/2801-80542-603574

Datum a čas: 5.9.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, Pardubice, dražební místnost č. 203, 2. NP

Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 9:00 hodin do zahájení dražby v kanceláři č. dveří 203.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 188 451,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří Řečany nad Labem 119 76 282 676,00 Kč 188 451,00 Kč
Podmínky: Nahlédnutí do znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí je možno dohodnout na oddělení vymáhacím II., Územního pracoviště v Pardubicích, Finančního úřadu pro Pardubický kraj osobně nebo telefonicky na tel. č.: 466033335 nebo 466033387.
Popis: Parcela St. 327/1
Předmětem dražby jsou pozemky v zastavěné části obce Řečany nad Labem s přístupem po
místní veřejné komunikaci ulici Budovatelů. Pozemky jsou částí místního areálu školky.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
ostatní plocha Řečany nad Labem 203 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 549/24

orná půda Řečany nad Labem 265 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 550/3

orná půda Řečany nad Labem 169 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 550/4

orná půda Řečany nad Labem 85 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 550/6

ostatní plocha Řečany nad Labem 11 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 551/12

ostatní plocha Řečany nad Labem 205 76
Podmínky: 
Popis: Parcela 731

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby