Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Šumperku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1483329/18/3109-00540-802339

Datum a čas: 7.8.2018 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, zasedací místnost 2. patro

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů proběhne v den konání dražby v době od 8:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 940 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
nemovité věci Třeština 117 1 410 000,00 Kč 940 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

- parcela č. 194 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 1449 m2
Součástí je stavba: Třeština, č.p. 4, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 194
- parcela č. 195 – zahrada – výměra: 1425 m2

a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.

Tyto nemovité věci jsou zapsány na LV 117 pro obec 553336 Třeština, katastrální území 770795 Třeština, okres CZ0715 Šumperk u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Nemovité věci se nacházejí v obci Třeština, v zástavbě rodinných domů podél jedné z komunikací procházející touto obcí. Okolní terén je rovinný. Jedná se o dokončenou stavbu rodinného domu s příslušenstvím.

Rodinný dům je jednopodlažní, nepodsklepený, samostatně stojící a je obdélníkového půdorysu. Je zastřešen sedlovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem. V objektu je byt 2 + 1. Vstup do objektu je možný z prostoru dvora objektu. Dvůr je přístupný vrátky a vraty v oplocení z prostoru veřejné komunikace.

Společně s tímto rodinným domem jsou užívány: budova stodoly, vedlejší stavba – sklady I-III a vedlejší stavby – přístřešky I-IV.

Přípojka vody je z obecního vodovodu i ze studny, přípojka kanalizace do obecní kanalizace, přípojka plynu, přípojky elektro.

Ostatní zástavba v okolí je tvořena obytnými domy. Oba pozemky tvoří jeden funkční celek.

Nemovité věci nejsou zatíženy žádným věcným břemenem.pr1_jpg pr2_jpg pr3_jpg pr4_jpg pr5_jpg pr6_jpg pr7_jjpg pr8_jpg

Stručný popis dražby

viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby