Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje zrušení veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 6213797/20/2002-00540-111122

Datum a čas: 15.09.2020 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 15.09.2020 od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 885 000,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
jiné nebytové prostory - sklepní kóje 727415 Žižkov 11980 3 770 000,00 Kč 1 885 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: • Nemovitá věc – pořadové č. 1

        Okres: CZ0100 Hlavní město Praha                Obec: 554782 Praha
        Kat. území: 727415 Žižkov                              List vlastnictví: 11980

B Nemovitosti
Č.p./
Č. jednotky       způsob využití          způsob ochrany    typ jednotky          podíl na společných 
                                                                                                             částech domu a pozemku
1258/104       jiný nebyt. prostor     pam.chrán.území         byt.z.                     4/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří                                       489m2
1258/105      jiný nebyt. prostor       pam.chrán.území        byt.z.                     21/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/110      jiný nebyt. prostor      pam.chrán.území         byt.z.                     12/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/114     jiný nebyt. prostor        pam.chrán.území       byt.z.                      7/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/115     jiný nebyt. prostor       pam.chrán.území         byt.z.                     21/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/116      jiný nebyt. prostor         pam.chrán.území       byt.z.                   14/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/117     jiný nebyt. prostor          pam.chrán.území      byt.z.                     14/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/118       jiný nebyt. prostor         pam.chrán.území       byt.z.                    12/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/119      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území     byt.z.                     21/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/120      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území      byt.z.                   26/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/121      jiný nebyt. prostor           pam.chrán.území        byt.z.                  10/10000
Vymezeno v:
                   budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                   na parcele 1090, LV 1856
                   parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/122      jiný nebyt. prostor           pam.chrán.území         byt.z.                  26/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/123      jiný nebyt. prostor           pam.chrán.území        byt.z.                  15/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/124      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území        byt.z.                  14/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/125      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území         byt.z.                 15/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/126       jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území        byt.z.                15/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/127       jiný nebyt. prostor             pam.chrán.území        byt.z.                 23/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/128      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území          byt.z.                 21/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/129      jiný nebyt. prostor            pam.chrán.území          byt.z.                  17/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/130       jiný nebyt. prostor           pam.chrán.území           byt.z.                   16/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2
1258/137       jiný nebyt. prostor           pam.chrán.území          byt.z.                   13/10000
Vymezeno v:
                  budova Žižkov, č.p. 1258, byt.dům, LV 1856
                  na parcele 1090, LV 1856
                  parcela 1090 zastavěná plocha a nádvoří 489m2


Užitná plocha byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.
Oceňovaná jednotka č. 1258/104 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 1,0 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/105 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 4,8 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/110 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 2,7 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/114 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 1,7 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/115 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 4,7 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/116 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,1 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/117 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,1 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/118 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 2,8 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/119 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 4,8 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/120 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 5,8 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/121 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 2,3 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/122 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 5,9 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/123 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,4 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/124 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,2 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/125 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,5 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/126 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,3 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/127 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 5,1 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/128 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 4,8 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/129 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,9 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/130 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,6 m².
Oceňovaná jednotka č. 1258/137 – sklepní kóje, užitná plocha jednotky je 3,0 m².


IMG_7977 IMG_7978 IMG_7983 IMG_7984 IMG_7985 IMG_7988

Stručný popis dražby

Všechny jiné nebytové prostory jsou sklepní kóje v nemovitosti, která se nachází v zastavěné městské části Praha 3 - Žižkov, v ulici Kubelíkova 1258/43. Jedná se o rohový bytový dům. Budova má pět nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. V budově je výtah.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby