Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1413808/20/2308-00540-401729

Datum a čas: 12.08.2020 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů proběhne dne 12.08.2020 od 09:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, číslo dveří 230, 2. patro.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 711 893,00 Kč

Dražební jistota 1 800 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela St. 6/1-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Onen Svět, č.p. 1 rod. dům 618250 Onen Svět 372 212
Podmínky: 
Popis: 

rodinný dům rodinný dům dům dům
parcela St. 6/3-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, zem. stavba 618250 Onen Svět 413 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela St. 6/4-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, zem. stavba 618250 Onen Svět 89 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela St. 31-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rozestav. stavba 618250 Onen Svět 300 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 1/2-vodní plocha 618250 Onen Svět 110 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 2-vodní plocha 618250 Onen Svět 270 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 3-vodní plocha 618250 Onen Svět 527 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 4-vodní plocha 618250 Onen Svět 380 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 6/1-ostatní plocha 618250 Onen Svět 92 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 6/2-zahrada 618250 Onen Svět 186 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/3-trvalý travní porost 618250 Onen Svět 10769 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/5-vodní plocha 618250 Onen Svět 1063 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/6-zahrada 618250 Onen Svět 314 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/7-trvalý travní porost 618250 Onen Svět 5692 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/8-trvalý travní porost 618250 Onen Svět 1771 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/12-vodní plocha 618250 Onen Svět 184 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/13-zahrada 618250 Onen Svět 2170 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/15-zahrada 618250 Onen Svět 68 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 53/16-trvalý travní porost 618250 Onen Svět 4 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 85/2-ostatní plocha 618250 Onen Svět 7054 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 103/2-ostatní plocha 618250 Onen Svět 45 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 138-ostatní plocha 618250 Onen Svět 292 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 139-ostatní plocha 618250 Onen Svět 122 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 141-ostatní plocha 618250 Onen Svět 1062 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 142-ostatní plocha 618250 Onen Svět 127 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 143-ostatní plocha 618250 Onen Svět 657 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 146-ostatní plocha 618250 Onen Svět 61 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 148-ostatní plocha 618250 Onen Svět 653 212
Podmínky: 
Popis: 

parcela 149-ostatní plocha 618250 Onen Svět 44 212
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), která byla stanovena ve výši 1 800 000,00 Kč.
Popis: Stávající rodinný dům Onen Svět 1 je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, užitková voda je ze studny, kanalizace je svedena do žumpy. Rozestavěný rodinný dům na pozemku St. 31 je napojen pouze na elektrorozvodnou síť. K rodinným domům přísluší pozemky parcela St. 6/1, 6/3, 6/4, 31 a pozemky parcela 1/2, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 53/3, 53/5,53/6, 53/7, 53/8, 53/12, 53/13, 53/15, 53/16, 85/2, 103/2, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 148 a 149.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené nemovité věci tvoří jednotný funkční celek, budou nemovité věci draženy jako soubor nemovitých věcí s nejnižším dražebním podání ve výši 3 711 893,00 Kč. Minimální výše příhozu u předmětu dražby je stanovena v částce 50 000,00 Kč.

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí-rodinný dům Onen Svět 1 a rozestavěný rodinný dům s příslušenstvím a pozemky v jednotném funkčním celku. Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Onen Svět, na mírném jižním svahu, kde v blízkosti protéká potok.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby