Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Bruntále oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3995442/19/3205-00540-803614

Datum a čas: 16.01.2020 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Bruntále, Ruská 1870/3, 792 01 Bruntál, zasedací místnost, II. patro

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 30 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek o výměře 600 m2 1,00 45 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: pozemek parcela č. 1438/20 o výměře 600 m2 – trvalý travní porost
- vše zapsáno na LV č. 553 pro katastrální území Holčovice, obec Holčovice, okres Bruntál

Nemovitá věc se nachází v obce Holčovice, v katastrálním území Holčovice, na jeho okraji, v prostoru nalevo od silnice, která vede do Karlovic, nedaleko od rodinného domu č. p. 256. Jedná se o pozemek č. p. 1438/20 o výměře 600 m2. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán v druhu pozemku trvalý travní porost. Pozemek je oplocený, bez brány, volně přístupný. Pozemek je neudržovaný, okraje pozemku jsou zarostlé bezcenným náletovým porostem. Na pozemku se nachází kopaná nedokončená studna, která je bez poklopu. Oplocení je provedeno z drátěného pletiva na ocelové sloupky a je již částečně rezivé. Obec nemá schválený územní plán.


Pozemek Pozemek Pozemek Pozemek Pozemek Pozemek

Stručný popis dražby

pozemek parcela č. 1438/20 o výměře 600 m2 – trvalý travní porost - vše zapsáno na LV č. 553 pro katastrální území Holčovice, obec Holčovice, okres Bruntál
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby