Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 7 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 8694703/1/2007-00540-204807

Datum a čas: 11.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Místo vyzvednutí: zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Zápis dražitelů: 11.12.2019 09.40 hod. – 10.00 hod. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky Prohlídka se uskuteční dne 11.12.2019 od 9.00 do 9.30 hod. v objektu Finančního úřadu Pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 3. Patro – zasedací místnost SFÚ č. 359.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 900,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Televizor Samsung 40“ 1,00 6 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

2 Televizor Samsung 40“ 1,00 6 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

3 Tiskárna Brother DCP-6690CW 1,00 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

4 Rustikální nástěnné hodiny KINZLE 1,00 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

5 PC s monitorem LENOVO 1,00 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

6 Tiskárna Brother laeserová 1,00 1 200,00 Kč 400,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

7 Vysavač DYSON 1,00 4 500,00 Kč 1 500,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí pod poř. č. 1. – 7., který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně dle uvedeného pořadí (§ 210 odst. 3 daňového řádu). Minimální výše příhozu u souboru movitých věcí pod poř. č. 1. - 7. je 300 Kč. Minimální výše příhozu u jednotlivých předmětů dražby pod poř. č. 1. - 7. je stanovena na 50 Kč. Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby