Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 8525491/19/2008-80542-105075

Datum a čas: 10.12.2019 od 13:00 hodin

Místo: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, č. 142,1. patro

Místo vyzvednutí: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, č. 142,1. patro

Zápis dražitelů: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, č. 142,1. patro v den konání dražby od 12:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 24 360,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Tašky, batohy, ledvinky, různé tvary, barvy, velikosti a meteriály 98,00 72 050,00 Kč 24 360,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby uvedené v dražební vyhlášce se budou dražit jako soubor věcí.
Nenajde–li se pro soubor věcí pod položkou č. 1 (celkem 98 ks) vydražitel, jednotlivé položky souboru se budou dražit samostatně dle pořadí uvedeném v dražební vyhlášce.&#
Popis: 

Přesný popis předmětů a fotodokumentace je součástí dražební vyhlášky.Stručný popis dražby

Předměty dražby uvedené v dražební vyhlášce se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde–li se pro soubor věcí pod položkou č. 1 (celkem 98 ks) vydražitel, jednotlivé položky souboru se budou dražit samostatně dle pořadí uvedeném v dražební vyhlášce (§210 odst. 3 daňového řádu). Nejnižší dražební podání celého souboru věcí činí 24.360,- Kč. Minimální výše příhozu pro soubor věcí je stanovena na částku ve výši 500,- Kč. Nejnižší dražební podání pro jednotlivé položky je stanoveno na 50,- Kč.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby